Título Da Actividade: Estudio Estatístico dos datos de educación física

Introdución (sinopse do proxecto): Análise estatístico dos datos obtidos do informe de DAFIS da clase de 2 y 4º ESO. Para iso introdúcese os datos da valoración física e saudable na folla de cálculo, mediante medidas estatísticas numéricas e gráficas que nos axudarán á interpretación dos mesmos. Todo se recollerá nun traballo que expondrán os … More Título Da Actividade: Estudio Estatístico dos datos de educación física

Título Da Actividade: Cifras Saudables

Introdución (sinopse do proxecto): Exercicios prácticos sobre porcentaxes e proporcionalidade relacionados cos hábitos na alimentación e no deporte. Fomentando así os hábitos saudables e a actividade física como mellora a calidade de vida. Grao de consecución dos obxectivos: Mediante a realización de exercicios con datos relacionados con hábitos saudables practicamos as porcentaxes e a proporción. … More Título Da Actividade: Cifras Saudables

Título Da Actividade: O teu corpo é una locomotora

Introdución (sinopse do proxecto): Procurar que o alumno teña  os coñecementos xerais sobre a organización morfolóxica e estructural do aparato locomotor como parte integrante do corpo humano. Saber recoñecer os principais compoñentes do sistema locomotor, é dicir, os ósos e os músculos. Grao de consecución dos obxectivos: Coñecer o sistema óseo-muscular do ser humano para … More Título Da Actividade: O teu corpo é una locomotora

Título Da Actividade: Non Intentes Vivir Sen Música

Introdución (sinopse do proxecto):   O emprego da música dacordo coas actividades deportivas fomenta a perfecta relación e harmonía entre o corpo e a mente. Deste xeito escollemos o tipo de música que debe acompañar a cada escea ou momento, sempre tendo en conta a quen vai dirixida. Grao de consecución dos obxectivos: A utilización … More Título Da Actividade: Non Intentes Vivir Sen Música

Título Da Actividade: Móvete Con Velocidade

Introdución (sinopse do proxecto): Dentro do programa DAFIS do colexio realízase esta actividade cos alumnos de 2º da ESO para incentivar activamente a práctica regular de exercicio físico á vez que se traballan, de maneira significativa, unha serie de estándares da materia de física e química. Grao de consecución dos obxectivos: Obxectivos: Formular preguntas axeitadas … More Título Da Actividade: Móvete Con Velocidade

Probas DAFIS 2017 – 2018

Preténdese dar visibilidade ás actividades deseñadas desde o Departamento de Educación Física relacionadas con Proxecto DAFIS, o cal, impulsado pola Xunta de Galicia, permítenos coñecer de preto diferentes parámetros en referencia á saúde do noso alumnado para, posteriormente, impulsar medidas encamiñadas á mellora da súa condición física.

Carreira Solidaria 2018

O Colexio Plurilingüe San Fermín PP. Somascos realizou a Carreira Solidaria Pro-Mozambique coa participación de todo o alumnado do Centro: Ed. Infantil, Ed. Primaria, E. S.Ou. e Ciclos Formativos. Esta carreira solidaria é moito máis que unha actividade deportiva, permite traballar a defensa e promoción dos dereitos da infancia dentro e fose da aula baseándose … More Carreira Solidaria 2018